SMLOUVY – často kladené dotazy

Instalace

Jestliže jste se rozhodli přenést aplikaci SMLOUVY na jiné zařízení, je potřeba dodržet následující postup, aby vše proběhlo bez problémů a nedošlo ke ztrátě Vašich dat.

 1. Záloha databáze
 • V aplikaci na záložce „Databáze“ otevřete „Správce databází“.
 • Stiskněte volbu „Ukázat pokročilé funkce“.
 • Proveďte zálohu databáze (ideálně přímo na serveru/hlavním pc).

 1. Deaktivace licence
 • Deaktivujte Vaši licenci přes menu „Nástroje“ – „Licence“ – „Deaktivovat licenci“.
 1. Instalace programu a aktivace licencí na novém PC
 • Proveďte instalaci na nový PC/Server, včetně aktivace licencí. Detailní postup naleznete v systémové příručce.
 1. Obnova databáze
 • Pokud máte zálohu (přípona *.fbk), musíte použít obnovu databáze na kartě „Správce databází“.
 • Pokud máte originální soubor databáze (*.fdb), stačí soubory zaměnit (výchozí databáze po instalaci bude prázdná).

Upozornění:

Nová instalace aplikace, bude instalovat i novou instalaci Firebirdu (podpůrná aplikace pro přístup k databázi). Pokud jste měli v aplikaci vytvořené uživatele pro přístup do aplikace, bude nová instalace obsahovat pouze jeden účet SYSDBA s heslem masterkey. Pokud nechcete uživatele zadávat znova, je zapotřebí přenést i soubor c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3\security3.fdb.

 • Ve službách zastavte Firebird.
 • Nahraďte soubor.
 • Zapněte Firebird.

Správa uživatelských účtů

 • Pokud s aplikací pracuje více uživatelů, je nutné těmto uživatelům nastavit oprávnění pro přístup k jednotlivým funkcím programu.Postup je následující:
  1. Na záložce „Databáze” otevřete kartu „Správce uživatelů”.
  2. Vytvořte uživatele stisknutím tlačítka „Přidat”.
  3. Během vytváření uživatele si nastavte požadované oprávnění.
  4. V případě potřeby je možné nastavená oprávnění ukládat ve formě šablony a u dalších uživatelů nastavovat oprávnění z již existujících šablon.

Technické dotazy

Agent slouží primárně k zasílání upozornění na Vaše e-maily v případě, že dojde k založení nové smlouvy, blíží se termín lhůty nebo si přejete pravidelně zálohovat Vaši databázi.

Upozornění: V případě síťového provozu Agenta vždy nastavte pouze na serveru.

 1. Instalace služby
 • Na Vašem serveru si spusťte aplikaci SMLOUVY a na záložce „Nástroje” stiskněte položku „Hlídací agent”.
 • Po spuštění Agenta doporučujeme provést instalaci služby Agent service. Instalaci provedete kliknutím na pole „Agent service”, následně v zobrazeném okně provedete instalaci a spuštění služby.

 1. Nastavení SMTP serveru
 • Dalším krokem je nastavení SMTP serveru, který se bude starat o rozesílání e-mailu dle Vašeho nastavení.
 • Nastavení provedete na první straně, záložka „Nastavení SMTP…”.
 • Toto nastavení by měl provést Váš IT pracovník, který má na starosti e-maily.
 • Po zadání údajů si můžete ověřit propustnost tlačítkem „Test spojení”.

 1. Nastavení kontroly
 • V prvé řadě je nutné nastavit časy, kdy bude probíhat kontrola, toto provedete na záložce „Základní nastavení
 • Druhým krokem je pak volba, co přesně si přejete sledovat, nastavení provedete na záložce „Nastavení hlídání”. Na této záložce také volíte na jaké e-maily budou informace zaslány (doporučené nastavení je zasílat e-maily na odpovědné osoby uvede u lhůt nebo nových smluv).
 • Záložky pojmenované „Kontrola / Seznam lhůt” a „Kontrola nových smluv” slouží k ruční kontrole, odeslání e-mailů mimo předem definované časy.

 1. Zálohování databáze
 • Tato funkce slouží k automatickému zálohování Vaší databáze v předem stanovené časy.
 • Do pole „Umístění záloh” zadejte cestu, kam se mají vytvořené zálohy ukládat.
 • V dalším kroku nastavíte čas, kdy se má databáze zálohovat, případně si můžete nastavit zasílání informace o provedení zálohy na Váš e-mail nebo můžete nastavit omezení, kolik záloh má aplikace uchovávat.
 • Pokud máte více než jednu databázi, je nutné vybrat, které databáze si přejete zálohovat.

Instalační soubory

Manuály

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď ani v manuálu produktu? Napište nám.