Instalační soubory

Pro prohledání instalačních souborů stiskněte CTRL+F, případně uživatelé MacOS stiskněte CMD+F.