Projekt

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001087

Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je využití obnovitelných zdrojů elektrické energie pro optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Za tímto účelem je v této budově instalována fotovoltaická elektrárna s akumulací energie.