JUDr. Robert Kuba

K programu Manažér datových schránek On-line sdělujeme, že tento naplňuje naše očekávání v pozitivním směru. Velmi, a s díky, kvitujeme dosavadní přístup vaši společnosti při aplikaci tohoto programu na specifické potřeby našeho družstva.

Program Codexis využíváme k naší plné spokojenosti již dlouhodobě.