Daně last minute: Podat přiznání můžete už jen elektronicky. Jak na to a kam poslat peníze?

13. dubna 2023

Posledním dnem pro odevzdání řádného daňového přiznání za rok 2022 v listinné podobě byl 3. duben. V tento okamžik už tak lze daňové přiznání doručit finančnímu úřadu pouze některou z elektronických forem, a to nejpozději do 2. května. Pro osoby samostatně výdělečně činné, tzv. OSVČ, je od letoška elektronické podání daňového přiznání povinné.
Nová legislativa, tedy přesněji novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, totiž od 1. ledna letošního roku rozšířila okruh osob, kterým se automaticky, tedy ze zákona, zřizuje datová schránka. Ke stejnému datu došlo také k novelizaci daňového řádu. Co z toho plyne v praxi?
Všem podnikajícím fyzickým osobám (těm, které mají přidělené IČO) byla ze zákona zřízena a zpřístupněna datová schránka. A jelikož již od ledna mají osoby, jímž byla datovka zřízena ze zákona, povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky, platí nově tato povinnost i pro celou skupinu podnikatelů – fyzických osob. OSVČ tedy daňové přiznání za rok musí podat elektronickou cestou (kromě datové schránky se nabízejí i další možnosti).
Samozřejmě tak mohou dobrovolně učinit i ostatní poplatníci. Např. tedy i zaměstnanci, kteří si chtějí podat daňové přiznání dobrovolně, a ještě to nestihli, ho musí nyní poslat už jen elektronicky. Lze si vybrat z několika způsobů podání.

1. Online finanční úřad

Jednou z možností je elektronické podání přes online finanční úřad. Ten je dostupný na daňovém portálu Moje daně, který provozuje Generální finanční ředitelství. Součástí tohoto portálu je také přístup do daňové informační schránky uživatele, označované jako DIS+ (pozor, neplést s datovou schránkou).
Do daňové informační schránky se můžete přihlásit přes identitu občana, tedy například pomocí tzv. Bankovní identity, eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu či NIA ID. ‚‚Přístup je možný rovněž pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky nebo na základě vyžádaných přístupových údajů vydávaných Finanční správou,“ vyjmenovává možnosti daňová poradkyně ze společnosti KODAP Jana Melicharová. Online finanční úřad může využít každý, kdo má nějakou daňovou povinnost, tedy i živnostníci a další OSVČ, ale také zaměstnanci, majitelé nemovitostí i firmy. Vyřídit přes něj je totiž všechny daňové povinnosti. Tedy nejen daň z příjmů fyzických osob, ale také třeba silniční daň či daň z nemovitých věcí. Z určitého úhlu pohledu ale může být využití portálu slabinou. “Pokud jste zvyklí pro veškerou komunikaci s orgány veřejné moci využívat datovou schránku a mít vše na jednom místě, není k odeslání přiznání portál Moje daně ideální. Prostě se vám odeslaný formulář nepropíše mezi odeslaná podání v datové schránce, ani když tuto volnu na portále zvolíte jako prostředek pro odeslání XML,” upozorňuje ředitel společnosti ATLAS software ve skupině Atlas Group Michal Kocanda. Doporučuje proto raději odesílání XML souboru přes datovou schránku, protože pak máte absolutní kontrolu i digitální záznam o odeslání a provedení podání na místě, ze kterého se státem zpravidla komunikujete.

2. Přes datovou schránku

Další z cest, kterou lze přiznání podat elektronicky, jsou datové schránky. “Pozor, nestačí poslat například naskenovaný formulář ve formátu .PDF prostřednictvím datové schránky nebo
e-mailu,” zdůrazňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Hana Baráková.
Podání doručovaná datovou schránkou musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru. “Formát XML totiž umožní státnímu aparátu přečíst daňové přiznání strojově s minimální chybovostí,” vysvětluje Kocanda. Pro jeho vytvoření můžete vyplnit formulář na portálu Moje daně a do formátu XML jej uložit. Po vytvoření souboru se stačí přihlásit do své datové schránky, připojit vygenerovaný XML soubor a odeslat ho příslušnému správci daně.
Prostřednictvím datové schránky je možné komunikovat například také se správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou.

3. Elektronická podatelna

Pro sestavená přiznání je možné využít i aplikaci EPO, kde najdete interaktivní formulář. Výhodou je, že jsou v něm zahrnuté různé automatické kontroly. Například vám tak neumožní uplatnit si vyšší slevu, než je uvedena v zákoně. Pomocí EPO lze přiznání i elektronicky odeslat přes portál Moje daně, a to buď s využitím elektronického podpisu, nebo přístupem do datové schránky. Z aplikace EPO je možné si vytvořit i XML soubor a odeslat přiznání přes datovou schránku.