Zahajujeme realizaci projektu "Praxe pro studenty navazujícího magisterského studia oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

30. června 2022

Společnost ATLAS consulting spol. s.r.o. s radostí oznamuje, že od 1. července 2022 aktivně započne realizaci projektu v rámci dotace “Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022”, za podpory Moravskoslezského kraje.

Cílem tohoto projektu je poskytnout žákům a studentům příležitost získat praktické zkušenosti a rozvíjet své profesní dovednosti ve skutečném podnikatelském prostředí. Projekt se zaměřuje na spolupráci se středními školami a vysokými školami v Moravskoslezském kraji. Žáci a studenti budou mít možnost v naší společnosti absolvovat praxi, kde se seznámí s pracovním prostředím, získají praktické dovednosti a zlepší své profesní vyhlídky.

Těšíme se na úspěchy a výsledky této spolupráce a věříme, že se stane inspirací pro další podniky v regionu.

Webové stránky projektu